Bluestep Bank AB

Sparekonto

Har dere sparekonto for bedrifter?

Nei, det er kun mulig å åpne konto som privatperson i Bluestep. ...

Tilhører kategori: SparekontoÅpne sparekonto
Oppdatert

Hva er betingelsene for å åpne konto gjennom internett?

For å kunne åpne en konto gjennom nettportalen med BankID må du være minst 18 år, ha et norsk personnummer, ha folkeregistrert adresse i Norge og ha en norsk bankkonto som uttaket fra din sparekonto k...

Tilhører kategori: SparekontoÅpne sparekonto
Oppdatert

Hvordan kan jeg åpne konto hvis jeg ikke har BankID?

Om du ikke har BankID kan dette bestilles av din ordinære bank. Har du ikke BankID er det fortsatt mulig å opprette konto i Bluestep. Ta kontakt med oss på telefon 21305201 eller spare@bluestep.no så ...

Tilhører kategori: SparekontoÅpne sparekonto
Oppdatert

Hvordan åpner jeg en sparekonto?

Det er enkelt å åpne en sparekonto i Bluestep. Lettest gjør du dette gjennom å benytte BankID som kun tar noen minutter. Hvis du ikke har BankID kan du fortsatt åpne konto men dette må da gjøres per p...

Tilhører kategori: SparekontoÅpne sparekonto
Oppdatert

Jeg har problemer med min BankID, hva gjør jeg?

Om du får opp et BID-nummer som en feilmelding fra BankID er dette utenfor våre systemer. Ta da vennligst kontakt med banken som har utsendt denne. ...

Tilhører kategori: SparekontoÅpne sparekonto
Oppdatert

Kan jeg åpne mer enn én konto?

Ja, det er mulig å åpne flere konti, men du kan maksimalt sette inn 2 000 000 kr per kundeforhold. ...

Tilhører kategori: SparekontoÅpne sparekonto
Oppdatert

Kan man ha flere disponenter på én konto?

Nei, det er kun mulig med en disponent/kontohaver per sparekonto. ...

Tilhører kategori: SparekontoÅpne sparekonto
Oppdatert

Hvor lang tid tar transaksjoner i Bluestep?

Innskudd vil i de fleste tilfeller være inne på din sparekonto innen 3 bankdager, og et uttak vil være på uttakskonto innen like mange dager. ...

Oppdatert

Hvor mange uttak kan jeg foreta fra sparekontoen?

For våre konti med flytende rente er det ingen begrensninger. Du kan foreta så mange uttak du vil helt kostnadsfritt. For fastrentekonti er det kun mulig å ta ut godskrevne renter. ...

Oppdatert

Hvordan avslutter jeg en konto eller et kundeforhold?

Avslutning av konto og kundeforhold kan gjøres gjennom nettportalen under fliken «Kontooversikt». Når du avslutter en konto vil rentene bli kapitalisert og innskudd inkludert renter vil bli overført t...

Oppdatert

Hvordan foretar jeg uttak fra min sparekonto?

Når du oppretter konto og har norsk BankID får du tilgang til nettportalen vår. I nettportalen kan du under fliken «Uttak», foreta en overføring til din registrerte uttakskonto, som er en konto i anne...

Oppdatert

Hvordan setter jeg inn penger på min sparekonto?

Innskudd foretas enklest gjennom nettbanken din. For å gjøre dette må du benytte Bluesteps innskuddskonto som er 8101 25 33810 med ditt personlig kontonummer som KID. Ditt personlige kontonummer begyn...

Oppdatert

Hvorfor kan jeg bare sette inn 2 000 000 kr?

Siden vi ønsker at du som kunde skal ha minimal risiko tilknyttet ditt kundeforhold i Bluestep har vi satt en grense per kundeforhold tilsvarende beløpet som er sikret gjennom Bankens Sikringsfond. ...

Oppdatert

Kan jeg gjøre uttak fra min sparekonto med fast rente?

Dersom du har en fastrentekonto, er kun kapitaliserte renter tilgjengelige for uttak i bindingsperioden. Kapitaliseringsintervallene (månedlig eller årlig) valgte du når du opprettet din SparekontoPlu...

Oppdatert

Kan jeg gjøre uttak fra min sparekonto med flytende rente?

Våre sparekontoer med flytende rente passer deg som vil ha en fleksibel sparing. Velger du en sparekonto med flytende rente kan du ta ut penger når du vil - helt uten avgifter. ...

Oppdatert

Er det noen gebyrer eller kostnader tilknyttet kontoene i Bluestep?

Nei, våre sparekonti er helt gebyr-og kostnadsfrie. ...

Tilhører kategori: SparekontoRenter for sparekonto
Oppdatert

Er det nominell eller effektiv rente som er nevnt på deres nettsider?

Alle renter som er opplyst på våre spareprodukter er nominelle. ...

Tilhører kategori: SparekontoRenter for sparekonto
Oppdatert

Er renten på sparekonto i Bluestep flytende eller fast?

Dette kommer an på hvilken sparekonto du velger. Vi tilbyr sparekonto med både flytende og fast rente.  Vi har to ulike konti med flytende rente, SparekontoPluss og SparekontoFlex, som er helt gebyrfr...

Tilhører kategori: SparekontoRenter for sparekonto
Oppdatert

Hvordan beregnes rentene?

Du får rente fra den dagen pengene er registrert på sparekontoen til du tar ut pengene. Renten beregnes i henhold til LOV 1999-06-25 nr 46: Lov om finansavtaler og finansoppdrag (Finansavtaleloven). R...

Tilhører kategori: SparekontoRenter for sparekonto
Oppdatert

Tilbyr dere både fast og variabel rente?

Vi tilbyr både fast og variabel rente. Du kan velge fastrenteperioder på 1, 2, 3 og 5 år. ...

Tilhører kategori: SparekontoRenter for sparekonto
Oppdatert

Hvorfor kan jeg kun sette inn 800 000 kroner på sparekonto med fastrente på 1 år, 2 år, 3 år og 5 år?

I forbindelse med en mulig endring av det garanterte innskuddsbeløpet som er dekket gjennom Bankenes sikringsfond, har vi nedjustert det maksimale innskuddsbeløpet på våre fastrentekonti til kr 800 00...

Tilhører kategori: SparekontoRenter for sparekonto
Oppdatert

Kan jeg fremdeles spare opptil 2 000 000 kroner?

Ja, du kan spare opptil 2 000 000 kroner. Maksimalt 800 000 kroner kan da plasseres på fastrentekonto, mens man for det overskytende beløpet må velge et spareprodukt med flytende rente. ...

Tilhører kategori: SparekontoRenter for sparekonto
Oppdatert

Kan jeg ha mer enn en innskuddskonto, og hvordan fungerer dette mot Bankenes sikringsfond?

Ja, du kan ha mer enn én innskuddskonto i Bluestep. Det er det totale innskuddet hos oss som er sikret med 2 millioner NOK per kundeforhold. ...

Oppdatert

Hva gjør jeg når jeg ikke husker mitt personlige passord ved innlogging med BankID?

Om du ikke husker passordet, må du ta kontakt med banken som har utstedt din BankID. ...

Oppdatert

Hvorfor blir jeg automatisk logget ut av nettportalen?

Av sikkerhetsmessige årsaker blir du automatisk logget ut av nettportalen etter 10 minutter. Dette beskytter deg hvis du glemmer å logge deg ut før du forlater maskinen. ...

Oppdatert

Kan jeg få BankID av Bluestep?

Nei, en BankID avtale får du hos din daglige bank. Er du usikker på om du har en BankID-avtale i dag, må du kontakte din bank. Dette gjelder også for bestilling av ny avtale. BankID er basert på en sa...

Oppdatert

Min BankID er sperret - hva gjør jeg?

Det er mange årsaker til at din BankID kan bli sperret, som f.eks. at det har blitt tastet inn feil sikkerhetskode flere ganger på rad. For å få fjernet sperringen må du ta kontakt med banken som har ...

Oppdatert

Hva er CRS?

CRS står for Common Reporting Standard. Norge har i fellesskap med medlemmene av OECD undertegnet en avtale om CRS. Dersom noen av våre kunder har en skattemessig tilknytning til andre land, er vi for...

Tilhører kategori: Sparekonto
Oppdatert

Hva er FATCA?

Norske banker og finansinstitusjoner har registrerings- og rapporteringsplikt for kunder som er amerikanske statsborgere og/eller kunder med skatteplikt til USA. Når det gjelder privatkunder i Blueste...

Tilhører kategori: Sparekonto
Oppdatert

Hvor finner jeg oversikt på min(e) sparekonto(er)?

Du kan finne oversikt over sparekontoen(e) din(e) i kundeportalen på vår nettside. Her finner du kontonummer, produkttype med valgt kapitalisering, gjeldende rentesats og saldo. ...

Tilhører kategori: Sparekonto
Oppdatert

Hvor ser jeg kontotype og valgt kapitaliseringsintervall?

Har du flere konti hos oss kan du velge mellom dem ved å trykke på feltet som heter «velg konto» i din kontooversikt. På samme side kan du se hva slags kapitaliseringsintervall du har valgt. Dette kan...

Tilhører kategori: Sparekonto
Oppdatert