Bluestep Bank AB

Om Bluestep

Fakta om Bluestep

Bluestep er en bank som tilbyr boliglån, refinansiering med sikkerhet i bolig, og sparing til gunstige betingelser. Siden vi startet i 2005, har vi hjulpet tusenvis av låntakere og sparere til en bedr...

Tilhører kategori: Om Bluestep
Oppdatert

Tilbyr Bluestep andre bankprodukter?

Bluestep tilbyr ikke andre bankprodukter utover lån og sparing. Vi opererer kun mot personmarkedet og tilbyr dermed ikke lån eller sparing til bedrifter eller organisasjoner. ...

Tilhører kategori: Om Bluestep
Oppdatert

Hvorfor tar Bluestep opp telefonsamtaler?

Bluestep gjør alltid opptak av alle inngående- og utgående telefonsamtaler til bruk ved intern opplæring og kan bli benyttet til bevisførsel for ordre, instruksjoner, avtaler, uttalelser og annen info...

Tilhører kategori: Om Bluestep
Oppdatert

Hvordan forebygger Bluestep hvitvasking og terrorfinansiering?

Her er de tiltak som Bluestep har implementert for å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering.  Hvitvasking og terrorfinansiering Hvitvasking er når penger fra kriminell virksomhet, gjennom ulike t...

Tilhører kategori: Om Bluestep
Oppdatert

Hvem har gitt Bluestep konsesjon?

Bluestep Finans AB, (publ) har konsesjon fra den svenske Finansinspektionen. ...

Tilhører kategori: Om Bluestep
Oppdatert

På hvilken måte er Bluestep lånespesialister?

Vi i Bluestep Bank har lang erfaring med å hjelpe mennesker som av ulike årsaker opplever å få nei av en tradisjonell bank når de søker om lån. Siden oppstarten i 2005, har vi opparbeidet oss en posis...

Tilhører kategori: LånOm Bluestep
Oppdatert

Hvilke typer lån kan man få hos Bluestep?

Bluestep tilbyr en rekke ulike lån, blant annet refinansiering, boliglån og mellomfinansiering, felles for alle våre lån er at de gis ut med sikkerhet i bolig eller fritidsbolig. Vi tilbyr ikke forbru...

Tilhører kategori: LånOm Bluestep
Oppdatert