Bluestep Bank AB

Lån

På hvilken måte er Bluestep lånespesialister?

Vi i Bluestep Bank har lang erfaring med å hjelpe mennesker som av ulike årsaker opplever å få nei av en tradisjonell bank når de søker om lån. Siden oppstarten i 2005, har vi opparbeidet oss en posis...

Tilhører kategori: Lån Om Bluestep
Oppdatert

Hvem kan få lån hos Bluestep?

Ønsker du boliglån, men er uten fast jobb, pensjonist, selvstendig næringsdrivende, på AAP, eller uføretrygd? For mange som ikke er fast ansatt i fulltidsjobb kan det være utfordrende å få boliglån ho...

Tilhører kategori: Lån
Oppdatert

Hvilken dokumentasjon ber Bluestep normalt om?

Skal du søke boliglån, mellomfinansiering eller refinansiering? Jo mer forberedt du er, jo fortere kan vi hjelpe deg. Her får du svar på hvilken dokumentasjon du bør ha klart, slik at behandlingstiden...

Tilhører kategori: Lån
Oppdatert

Hva ligger renten på hos Bluestep?

I Bluestep får hver kunde en individuelt tilpasset rente. Hvilken rente du får, avhenger av din økonomiske situasjon, verdien og beliggenheten på din bolig, samt inntekter, utgifter og eventuelle øvri...

Tilhører kategori: Lån
Oppdatert

Hvilke typer lån kan man få hos Bluestep?

Bluestep tilbyr en rekke ulike lån, blant annet refinansiering, boliglån og mellomfinansiering, felles for alle våre lån er at de gis ut med sikkerhet i bolig eller fritidsbolig. Vi tilbyr ikke forbru...

Tilhører kategori: Lån Om Bluestep
Oppdatert

Hvordan tilbakebetales lånet?

Lånet tilbakebetales, som hovedregel, med avtalegiro i månedlige terminer. Første betaling vil som regel skje gjennom faktura som mottas per post. ...

Tilhører kategori: Lån
Oppdatert

Hva er refinansering?

Hos Bluestep kan vi refinansiere ulike typer av gjeld. Det vi krever er at man må stille bolig eller fritidsbolig som sikkerhet, og at maksimal belåningsgrad ikke må overstige 85% for bolig og 75% for...

Tilhører kategori: Lån
Oppdatert