Bluestep Bank AB

Renter for sparekonto

Er det noen gebyrer eller kostnader tilknyttet kontoene i Bluestep?

Nei, våre sparekonti er helt gebyr-og kostnadsfrie. ...

Tilhører kategori: SparekontoRenter for sparekonto
Oppdatert

Er det nominell eller effektiv rente som er nevnt på deres nettsider?

Alle renter som er opplyst på våre spareprodukter er nominelle. ...

Tilhører kategori: SparekontoRenter for sparekonto
Oppdatert

Er renten på sparekonto i Bluestep flytende eller fast?

Dette kommer an på hvilken sparekonto du velger. Vi tilbyr sparekonto med både flytende og fast rente.  Vi har to ulike konti med flytende rente, SparekontoPluss og SparekontoFlex, som er helt gebyrfr...

Tilhører kategori: SparekontoRenter for sparekonto
Oppdatert

Hvordan beregnes rentene?

Du får rente fra den dagen pengene er registrert på sparekontoen til du tar ut pengene. Renten beregnes i henhold til LOV 1999-06-25 nr 46: Lov om finansavtaler og finansoppdrag (Finansavtaleloven). R...

Tilhører kategori: SparekontoRenter for sparekonto
Oppdatert

Tilbyr dere både fast og variabel rente?

Vi tilbyr både fast og variabel rente. Du kan velge fastrenteperioder på 1, 2, 3 og 5 år. ...

Tilhører kategori: SparekontoRenter for sparekonto
Oppdatert

Hvorfor kan jeg kun sette inn 800 000 kroner på sparekonto med fastrente på 1 år, 2 år, 3 år og 5 år?

I forbindelse med en mulig endring av det garanterte innskuddsbeløpet som er dekket gjennom Bankenes sikringsfond, har vi nedjustert det maksimale innskuddsbeløpet på våre fastrentekonti til kr 800 00...

Tilhører kategori: SparekontoRenter for sparekonto
Oppdatert

Kan jeg fremdeles spare opptil 2 000 000 kroner?

Ja, du kan spare opptil 2 000 000 kroner. Maksimalt 800 000 kroner kan da plasseres på fastrentekonto, mens man for det overskytende beløpet må velge et spareprodukt med flytende rente. ...

Tilhører kategori: SparekontoRenter for sparekonto
Oppdatert