Bluestep Bank AB

Hva er CRS?

Oppdatert

CRS står for Common Reporting Standard. Norge har i fellesskap med medlemmene av OECD undertegnet en avtale om CRS. Dersom noen av våre kunder har en skattemessig tilknytning til andre land, er vi forpliktet til å rapportere innskuddsbeløp og opptjente renter til norske skattemyndigheter. Norske skattemyndigheter utveksler denne informasjonen med medlemmene av OECD i samsvar med de nye reglene.


Les mer om CRS på Skatteetatens sider.