Bluestep Bank AB

Kan jeg gjøre uttak fra min sparekonto med fast rente?

Oppdatert

Dersom du har en fastrentekonto, er kun kapitaliserte renter tilgjengelige for uttak i bindingsperioden. Kapitaliseringsintervallene (månedlig eller årlig) valgte du når du opprettet din SparekontoPluss med Sparevalg. Dagen etter bindingstidens utløp vil innskuddet og kapitaliserte renter være tilgjengelig for uttak.